Jonathan Newton, journalist.


 1. Active since 1992

 2. Has worked with radio, print, and web publishing

 3. Experience from national and local news

 4. Special slant towards business news and politics

 5. EU correspondent experience

 6. Qualified theologian

 7. Works in English and Swedish

 8. Based in Jönköping, Sweden


 

Jonathan Newton, journalist.


 1. Verksam sedan 1992

 2. Har arbetat med radio, tryckta media och webbpublicering

 3. Erfarenhet från riks- och lokalmedia

 4. Särskild inriktning på näringsliv och politik

 5. Erfarenhet som EU-korrespondent

 6. Utbildad teolog

 7. Arbetar på svenska och engelska

 8. Bosatt i Jönköping