Per hour

820.00

Per full day, 8 hours

6560.00

From sixth consecutive day

5250.00

Travels

Actual costs


Prices include right to publish once. Prices will be agreed on
before work  starts.


Content production

Ask for price

Per timme

820.00

Per hel dag, 8 timmar

6560.00

Från sjätte dagen i rad

5250.00

Resor

Faktiska kostnader


Priserna gäller för en publicering.
Priserna överenskommes
innan arbete påbörjas.


Innehållsproduktion

Begär offert

All prices in SEK and including 6% VAT • Alla priser i SEK och inklusive 6% moms