Lamblight Translation • Översättningkjkjkjkljl

 
 

Make sure you are understood.


A professional translation can make the difference between success and failure. More people will appreciate an interpreter than they will admit. And poorly written web site texts will deter those you want to reach!


We offer:


  1. Translation and interpretation between English and Swedish


  1. Proof-reading of texts and documents

  2. Quality control of web site textsSe till att du blir förstådd.


En professionell översättning kan innebära skillnaden mellan framgång och fiasko. Fler människor uppskattar en tolk än de vill medge. Och illa skrivna webbsajttexter skrämmer bort dem som du vill nå!

Vi erbjuder:


  1. Översättning och tolkning mellan svenska och engelska

  2. Korrekturläsning av texter och dokument

  3. Kvalitetskontroll av språk på webbplatser