Translation, English to/from Swedish, per word in original document

0.95


Translation, English to/from Swedish, larger projects (books etc)

Contact us for quote

Interpretation, English to/from Swedish, per hour

295.00

Events more than 100 km from Jönköping

1.95/extra km


Proofreading of texts and documents, per A4

45.00


Quality control of web site texts, per web page

75.00

Översättning, engelska till/från svenska, per ord i originaldokument

0.95


Översättning, engelska till/från svenska, större projekt (böcker etc)

Kontakta oss för offert


Tolkning, engelska till/från svenska, per timme

295.00

Arrangemang över 100 km från Jönköping

1.95/extra km


Korrekturläsning av texter och dokument, per A4

45.00


Kvalitetskontroll av språk på webbplatser, per webbsida

75.00

All prices in SEK and including 6% VAT • Alla priser i SEK och inklusive 6% moms