Lamblight Voiceover • Speakerröst

 
 
Make your words talk.

Voiceover samples in English: 
Click on the flags.
Jonathan                 Cathy


Do you need a voiceover, voice acting, a full audio book, or a commercial jingle? Then try Lamblight – 
Voices in English and Swedish.

We offer:

Full voiceover production in our own studio

Film dubbing and voiceovers using Final Cut

Få dina ord att tala.


Speakerröstprover på svenska:
Klicka på flaggorna.Jonathan                  Ann-SofieBehöver du en speaker, en röstskådespelare, en hel ljudbok, eller en reklamjingel? Prova då Lamblight –
Röster på svenska och engelska.


Vi erbjuder:


  1. Full speakerproduktion i vår egen studio


  1. Filmdubbning och röstläggning i Final Cut